Privacy Statement De Boezemvriend B.V.

In het privacy statement kunt u lezen hoe uw gegevens worden beschermd en gebruikt. Deze privacy statement is voor het laatste gewijzigd op 01-01-2018.

1. De Boezemvriend

Dit is de privacy policy van De Boezemvriend B.V. (hierna "de Boezemvriend"). Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij de Boezemvriend. De Boezemvriend handelt altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

De Boezemvriend blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze privacy policy als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. De Boezemvriend adviseert u dan ook de privacy policy regelmatig te raadplegen.

De Boezemvriend is verantwoordelijk voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens.

2. Wat doen we met uw informatie?

Wij maken voor iedere klant die zich bij ons registreert via de een klantenaccount aan. Hier kunt u o.a. gegevens over uw afgesloten, openstaande en onlangs verstuurde bestellingen bekijken of uw persoonlijke gegevens en afspraken beheren. De Boezemvriend verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • Om onze diensten te verlenen en te factureren
 • Om uw bestellingen af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan
 • Om met u te communiceren (waaronder het verzenden van berichten)
 • Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden
 • Om onze diensten op uw wensen af te stemmen
 • Om onze diensten en producten te optimaliseren
 • Om u extra diensten en voordelen aan te bieden
 • Om u te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van de Boezemvriend
 • Om gerichte marketingacties uit te voeren
 • Om de gegevens te koppelen aan uw klantenaccount
 • Om indien u aangegeven hebt dit te willen, u digitale kassabonnen te verzenden per e-mail
 • Om u te herkennen en begroeten als u één van onze winkels bezoekt
 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven
 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties)
 • Om te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
 • Om uw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan

Mocht u bezwaar hebben tegen het opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen via hello@deboezemvriend.nl. Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met de Boezemvriend, afdeling Klachten, Henrick de Keijserplein 22, 1073 SZ Amsterdam.

3. Shopify

Onze website wordt gehost door Shopify Inc. Zij hosten ons het online platform waarmee we producten en diensten online aan u kunnen aanbieden. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in de Shopify dataopslag. Deze data is opgeslagen op een met firewall beveiligde server.

4. Informatieverstrekking aan derde

De Boezemvriend kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Door het gebruik van de diensten van de Boezemvriend geeft u toestemming voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie.

5. Bewaartermijn

De Boezemvriend bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt

Wij gebruiken cookies om onze service te verbeteren.